Monthly Archives: Maj 2018

Olej napędowy dla rolnictwa powinien być właściwie transportowany oraz magazynowany zgodnie z ustalonymi wymogami prawnymi

Przewóz i przechowywanie oleju napędowego w gospodarce rolnej musi chronić nasze środowisko przed zagrożeniami. Wobec tego rolnicy potrzebujący paliwa w swoim rolnictwie muszą trzymać się przepisów dotyczących transportu oraz gromadzenia materiałów niebezpiecznych dla środowiska czy też ekologii. Jest to ściśle powiązane z ochroną atmosfery i przepisami przeciwpożarowymi.
read more