Na co zwracać uwagę kupując wózki widłowe?

Decyzja o doborze danego modelu widlaka w sposób bezpośredni przełoży się na szybkość jak też dokładność pracy operatora, a także na ponoszone koszta działania magazynu.


Pierwszym etapem do optymalnego doboru widlaka jest uściślenie potrzeb przedsiębiorstwa i funkcji, do których pojazd będzie przeznaczony.
read more

Decyzja o doborze danego modelu widlaka w sposób bezpośredni przełoży się na szybkość jak też dokładność pracy operatora, a także na ponoszone koszty działania składu.
Pierwszym etapem do optymalnego doboru widlaka będzie uściślenie potrzeb firmy a także funkcji, do jakich widlak będzie przeznaczony.

części zamienne do wózków linde

Autor: Dylanlspangler
Źródło: http://www.flickr.com
Do jakich robót widlak – (linde)? Istotna jest w tym obszarze m.in. analiza specyfiki punktu roboty pod kątem dostępnej infrastruktury, wielkości roboczych korytarzy, wielkości regałów, wariantu i ciężaru przemieszczanych produktów, ograniczeń i wymagań konkretnej branży albo częstotliwości korzystania z widlaka. Następnym krokiem jest jasne wyznaczenie priorytetów by móc w transparentny sposób oszacować walory poszczególnej oferty. Przy doborze wózka widłowego ważnym jest ażeby decyzja oparta była na ekonomicznej kalkulacji. Nie tylko koszt kupna jest znaczący, ale przede wszystkim koszty jego użytkowania. Kalkulacji dopełnia się w oparciu o takowe informacje jak pobór energii, czas a także koszt pracy operatora, części zamienne do wózków widłowych itd.
pracy

Autor: iStock
Źródło: iStock

Od kilku lat przedsiębiorstwa coraz to częściej przy wyborze dostawcy posiłkują się całościowymi programami określającymi koszty motogodziny pojazdu. W podjęciu rozumowej decyzji pomóc może również zasięgnięcie porady u handlowego doradcy. Zapewnia on całościowe wsparcie w zakresie analizy potrzeb konkretnego klienta i dostosowania pod nie specyfikacji konkretnego pojazdu, jak też jego obsługi serwisowej.

Wskazane jest mieć pojęcie, iż kupując nowy wózek widłowy, klient ma możność doboru modelu w seryjnym oprzyrządowaniu lub dopasowania go do indywidualnych wymogów przedsiębiorstwa w obszarze np. konstrukcji masztu albo typu opon. sklepy oferują też części zamienne do wózków Linde.