propozycja

reklama w busie 38

Na rynku co kawałek ukazują się nowe produkty, materiały, usługi. Wytwórcy, organizatorzyimprez pragnąc zwrócić uwagę na swoją ofertę muszą się wypromować, a doskonałą tego formą jest reklama. Możemy to zrobić w telewizji, prasie, internecie.
Rozkręcające się technologie, dostarczają także inne sposoby, jedną spośród nich jest reklama w autobusie 38.
read more